Uzbrojenie terenu zlokalizowanego przy ul. Gruchla w Myszkowie