MRZYGŁÓD

dawniej miasto, dziś dzielnica Myszkowa

Get Adobe Flash player
Reklama

Opracowała: mgr Irena Nawrocka (nauczyciel historii)

Pierwsza, pewna wzmianka o Mrzygłodzie pochodzi z 1374 roku, kiedy nasza miejscowość była już parafią. Nie znamy niestety daty powstania, pierwszej miejscowej szkoły.

Wśród mieszkańców Mrzygłodu, już na początku jego istnienia żyli ludzie gruntownie wykształceni. W 1402 roku na liście studentów Akademii Krakowskiej wymienia się Klemensa z Mrzygłodu.

Pierwsze informacje świadczące o istnieniu w Mrzygłodzie szkoły pochodzą z XVI wieku. W 1598 roku, czyli 405 lat temu w dokumencie, który powstał po wizytacji parafii przez biskupa krakowskiego, wspomniano o domu dla rektora, czyli dyrektora miejscowej szkoły parafialnej, a więc musiała istnieć wtedy szkoła.

W następnych dwu stuleciach pojawiają się wzmianki o budynku, rektorze i obowiązkach uczniów szkoły parafialnej w Mrzygłodzie. Więcej informacji znajdujemy w zachowanych do dziś dokumentach rozpoczynających się datą 1799 rok. W spisie uczniów z tego roku odnotowano 27 chłopców i 18 dziewcząt, którzy uczęszczali na zajęcia nieregularnie, z przerwami na prace polowe. Wśród nazwisk występują popularne do dziś np. Bulski, Rusek, Kurdybelski, Kotarski czy Nowakowski.

W XIX wieku szkoła parafialna zostaje zastąpiona elementarną, do której w 1853 roku uczęszczało 80-ciu uczniów.

Na początku XX wieku do gminnej szkoły w Mrzygłodzie uczęszczało już od 250 do 200 uczniów, co spowodowało w 1911 roku decyzję o zorganizowaniu odrębnej szkoły w Mrzygłódce.

W okresie międzywojennym szkoły elementarne przyjęły nazwę powszechnych. W latach 30-tych ze względu na trudności lokalowe szkoły w Mrzygłódce i Mrzygłodzie, prowadzące zajęcia w trzech budynkach podporządkowano wspólnemu kierownictwu.

II wojna światowa odcisnęła się tragicznymi wydarzeniami także w historii mrzygłodzkiej szkoły. Uczniów zmuszano do ciężkiej pracy w polu, stosowano liczne kary i prześladowania. Ówczesny kierownik szkoły pan Stanisław Rokicki został aresztowany przez Niemców i wywieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau , gdzie zginął.

Po II wojnie światowej szkoła w Mrzygłodzie tułała się po wynajmowanych, niedostosowanych do jej potrzeb budynkach. 22.IX.1947 roku na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Narodowej wojewoda śląski gen. Aleksander Zawadzki wystąpił z propozycją, aby w Mrzygłodzie wybudować szkołę. Osobiście przybył do Mrzygłodu i wybrał miejsce pod budynek.

Budowę szkoły, w której uczymy się do dziś, rozpoczęto w sierpniu 1947 roku. Jej uroczyste otwarcie nastąpiło 1.V.1949 roku.

Mieszkańcy Mrzygłodu własnym kosztem zbudowali fundamenty, a parter i dwa piętra wzniesiono z pieniędzy Funduszu Odbudowy Szkół. Pierwszym kierownikiem szkoły został pan Mieczysław Juda, który pełnił tę funkcję do 1970 roku. Lata 70-te zaznaczyły się ważnymi dla naszej szkoły zmianami. W 1970 roku kierownikiem szkoły został pan mgr Eugeniusz Bulski.

W 1974 roku nasza szkoła stała się gminną szkołą zbiorczą, podlegały jej: 8-klasowa szkoła filialna w Będuszu oraz 4-klasowa w Mrzygłódce. Dowodzi to, iż szkoła w Mrzygłodzie była w tym czasie jedną z większych w okolicy. Sytuacja ta trwała do 1975 roku, od półrocza roku szkolnego 1975/76 szkoła podstawowa w Mrzygłodzie i punkt filialny w Mrzygłódce zostały włączone do zbiorczej szkoły gminnej we Włodowicach.

Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem lat 70-tych dla historii naszej szkoły był dzień 16.XII.1979 roku. Wtedy to nadano jej imię generała Aleksandra Zawadzkiego, byłego wojewody śląsko-dąbrowskiego.

W 1983 roku Mrzygłód włączony został do Myszkowa. Miało to również znaczenie dla szkoły, która 1.XII.1983 roku stała się Szkołą Podstawową nr 8 w Myszkowie. Od 1990 do 1.09.2004 roku dyrektorem tej szkoły była pani mgr Aldona Starczewska.

W latach 90-tych uczniowie naszej szkoły osiągali liczne sukcesy. Byli laureatami i finalistami konkursów przedmiotowych z historii, chemii, biologii i fizyki. Niejednokrotnie wygrywaliśmy zawody sportowe, szczególnie w biegach i piłce nożnej. Obecnie nasi koledzy i koleżanki uczestniczą w zawodach pływackich. W naszej szkole działa chór szkolny, który może poszczycić się wieloma sukcesami m. in. zajęciem I miejsca w Przeglądzie Zespołów Artystycznych woj. częstochowskiego oraz udziałem w programie radiowym „Śpiewaj z nami”. Podobnych osiągnięć można wymieniać wiele.

O swojej szkole podstawowej nie zapominają absolwenci, którzy uczestniczą w wielu organizowanych przez nas imprezach, odwiedzają nauczycieli. Możemy być dumni z tych wszystkich starszych kolegów, którzy są bardzo dobrymi uczniami szkół średnich, świetnie zdają matury, studiują na wyższych uczelniach.

W 1999 r. uchwałą Rady Miasta Myszkowa utworzono Gimnazjum nr 4 w Myszkowie , którego do 1.09.2004 r. dyrektorem była pani mgr Elżbieta Bożek .W 2002 roku gimnazjum ukończyli pierwsi absolwenci.

Od 1.IX.2004 istnieje Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Myszkowie, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa nr 8 , Gimnazjum nr 4 oraz Przedszkole nr 6 .Dyrektorem ZSz-P nr 4 jest pani mgr Urszula Urbaniak.


Wydawnictwo Strefa Kursów

Darowizna na stronę


Jeżeli uważasz, że strona
o Mrzygłodzie przedstawia jakąś wartość, przekaż dla administratora datek pieniężny.

Przekaż darowiznę

Przekaż darowiznę
Dziękuję za darowiznę,
z pewnością przyczyni się do rozwoju strony.