MRZYGŁÓD

dawniej miasto, dziś dzielnica Myszkowa

Get Adobe Flash player
Reklama
Mrzygłód - obecnie dzielnica miasta Myszków położona nad Wartą na Wyżynie Śląskiej (w dolinie Górnej Warty i na wsch. krawędzi Progu Górnotriasowego).
1318 - 26 od dawna wśród puszczy istniała tu osada smolarzy i węglarzy, należąca do dziedziców Pilicy. Prawdopodobnie we wspomnianych latach obok tej osady Otton z Pilicy zakłada miasto Mrzygłód, a dawna wieś przybrała nazwę Mrzygłódka,
1437 - Jan Długosz podaje pierwszą wzmiankę o mieście Mrzygłód, w którym znajdował się drewniany kościół. Dziedzicem miasta był Jan Pilecki herbu Leliwa, później Jerzy Padniewski, książe ze Zbaraża i Wiśniowca. Do parafii należały wsie Niwki i Bandusz (o. Będusz),
1475 - Jan Długosz opisał miasto i parafię (drewniany kościół),
1529 - plebanem jest Antoni ze Starej Pilicy,
1577 - w mieście funkcjonuje kuźnica produkująca pługi,
1584 - 93 - w dokumentach odnotowano transporty żelaza z Mrzygłodu do Krakowa,
1625 - zawiązana zostaje unia kościołów z kolegiatą w Pilicy,
połowa XVII w. - Stanisław Warszycki wojewoda mazowiecki, a później kasztelan królewski w wyniku ożenku z Heleną z rodu Padniewskich stał się właścicielem miasta,
1653 - Stanisław Warszycki ufundował renesansowo-barokowy kościół Wniebowzięcia NMP i uposażył go (wg. niektórych źródeł było to w 1643 lub 1655 r.) potwierdził przywileje miejskie, uwolnił mieszczan od dziennej robocizny, a w prawach zrównał z obywatelami Pilicy, za bardzo zaangażowaną i chętną pomoc przy budowie świątyni,
1712 - 36 - do kościoła dobudowano kaplicę MB Różańcowej,
1720 - przebudowa wieży kościelnej i nadanie jej planu kwadratowego,
1 poł XIX w. - nad Wartą krótko był czynny wielki piec "Zuzanna",
połowa XIX w. - pożar kościoła i wkrótce po nim odnowienie go,
1 marzec 1863 r. - do Mrzygłodu przybył z okolic Panek Teodor Cieszkowski na czele oddziału powstańców. Na skutek zdrady został zaskoczony przez żołnierzy rosyjskich. Po ciężkiej walce odparł ich od Mrzygłodu, ale sam też musiał opóścić miasto i udał się w kierunku Pieskowej Skały,
5 maja 1863 r. - koło Mrzygłodu Marian Langiewicz stoczył bitwę z oddziałem rosyjskim,
XIX w. - Mrzygłód traci prawa miejskie,
1933 r. - budowa pomnika na rynku w Mrzygłodzie

Źródło: www.sciaga.pl

Wydawnictwo Strefa Kursów

Darowizna na stronę


Jeżeli uważasz, że strona
o Mrzygłodzie przedstawia jakąś wartość, przekaż dla administratora datek pieniężny.

Przekaż darowiznę

Przekaż darowiznę
Dziękuję za darowiznę,
z pewnością przyczyni się do rozwoju strony.