MRZYGŁÓD

dawniej miasto, dziś dzielnica Myszkowa

Get Adobe Flash player
Reklama
POD OPIEKĄ MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ
Położone na wzgórzu Sanktuarium Matki Bożej Mrzygłodzkiej widoczne jest z daleka. Smukłą wieżę widać zarówno z pociągu jadącego trasą Częstochowa - Katowice, jak i z drogi do Zawiercia. Dogodne położenie, a przede wszystkim wielowiekowy charyzmat tego miejsca, mogą sprawić, że prezentacja na łamach "Niedzieli" zachęci czytelników do nawiedzenia tego miejsca.
NIEDZIELA NR 4 (974) - 22 STYCZNIA 2012 VII
NIEDZIELA NR 4 (974) - 22 STYCZNIA 2012 VII

Parafia pamięta Piastów

Właśnie w tych dniach parafia obchodzi 350-lecie konsekracji kościoła. W kronikach kościelnych zapisano, że 21 stycznia 1662 r. bp Mikołaj Oborski, sufragan krakowski, konsekrował nowy kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Stanisława BM. Jednak sama parafia jest znacznie starsza, pierwsza pisemna wzmianka o niej pochodzi z 1373 r., natomiast czas jej powstania historycy datują na pierwszą połowę XIV wieku.
- Z okazji jubileuszu warto przypomnieć, że fundatorem obecnego kościoła był kasztelan krakowski Stanisław Warszycki. Mrzygłód - dziś dzielnica Myszkowa - był w XVII wieku znacznym miastem, w którym istniała szkoła parafialna i szpital dla ubogich, był wówczas jednym z centrów hutnictwa w królestwie polskim, którego kuźnie słynęły na całą Europę - mówi ks. Jacek Gancarek, kustosz sanktuarium. - Kościół, jak wiele świątyń w dawnych wiekach, miał charakter obronny, był otoczony murem z dwiema basztami. W głównym ołtarzu został umieszczony obraz Matki Bożej Różańcowej, który od początku był otoczony szczególną czcią wiernych.
Jak mówią kroniki, obraz przywędrował tutaj z Krakowa już w 1644 r. Sprowadzili go ojcowie dominikanie, którzy założyli tutaj Arcybractwo Różańca Świętego, a pierwszymi wpisanymi do Księgi Brackiej byli Stanisław Warszycki i jego żona. Na ziemiach polskich parafia była jednym z pierwszych miejsc kultu Matki Bożej Różańcowej, od 1782 r. kościół nosił wezwanie Najświętszej Matyi Panny Wniebowziętej Królowej Różańca Świętego.

Nowy charyzmat
Historia kołem się toczy - z biegiem lat miasto stopniowo traciło na znaczeniu. W 1855 r. doszło do pożaru kościoła, a w 1869 r., wskutek carskich represji za udział mieszkańców w powstaniu styczniowym, Mrzygłodowi odebrano prawa miejskie.
Dopiero w ostatnim dwudziestoleciu XX wieku to miejsce zaczęło się odradzać. Kościół i wieża zostały wyremontowane, w dawnym ogrodzie plebańskim powstała Kalwaria Mrzygłodzka i ołtarz polowy. W 1986 r. abp Stanisław Nowak ogłosił świątynię sanktuarium maryjnym. Dziesięć lat później, 25 sierpnia 1996 r., za zgodą Jana Pawła II obraz został koronowany koronami papieskimi. W historycznej uroczystości wzięło udział 34 biskupów, wśród nich kard. Adam Maida z Detroit, który jako legat papieski dokonał aktu koronacji. Nawet w najtrudniejszych dla parafii latach wierni pamiętali o Matce Bożej Mrzygłodzkiej, pielgrzymując do niej, jednak od czasu koronacji ruch pielgrzymkowy bardzo się nasilił. Najczęściej przybywają tutaj grupy autokarowe z naszej diecezji, ze Śląska, dzieci pierwszokomunijne z okolicznych dekanatów, osoby indywidualne szczególnie związane z modlitwą różańcową.
W ostatnich latach sanktuarium otrzymało jeszcze jeden charyzmat: popularyzacja misji i modlitwa za misjonarzy. W 2011 r., wraz z przyjęciem funkcji proboszcza i kustosza sanktuarium przez ks. Jacka Gancarka - dyrektora diecezjalnego Papieskich Dzieł Misyjnych, stało się Diecezjalnym Centrum Misyjnym. W czerwcu ub. r. odbył się tutaj po raz pierwszy Kongres Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, który był dla najmłodszych niezwykłą okazją do spotkania z misjonarzami z Papui-Nowej Gwinei, Ekwadoru i Kamerunu. W nowym, częściowo już ukończonym domu pielgrzyma, przygotowano wystawę misyjną, która jest zalążkiem muzeum misyjnego. W każdą trzecią sobotę miesiąca odbywają się tutaj warsztaty misyjne dla wolontariuszy i diecezjalny kurs animatorów misyjnych, w których mogą wziąć udział wszyscy chętni.

Wspólnota wspólnot
W parafii jest wiele aktywnie działających wspólnot. - Największą jest wspólnota Kół Żywego Różańca, do której należy 300 osób - mówi ks. Jacek Gancarek. - Zrozumiałe, że właśnie w naszej parafii zachęcamy do uczestniczenia w tej pięknej modlitwie, która jest najkrótszą drogą naszego uświęcenia i zbawienia. Druga bardzo ważna wspólnota to Akcja Katolicka, której celem jest większe nasycenie życia publicznego i codziennego wartościami chrześcijańskimi, pomoc w pracy parafii, a także troska o ludzi biednych i potrzebujących. Kolejną grupą modlitewną jest wspólnota Miłosierdzia Bożego, która gromadzi się na codziennej modlitwie w Godzinie Miłosierdzia. Są także grupy młodzieżowe: wspólnota oazowa Ruchu Światło-Życie, Liturgiczna Służba Ołtarza, chórek dziecięcy oraz najmłodsza wspólnota naszej parafii - Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci.
W ub. r. parafianie aktywnie uczestniczyli w ważnych wydarzeniach: peregrynacji relikwii Krzyża Świętego, Misjach Świętych, Kongresie Różańcowym i XV rocznicy koronacji Pani Mrzygłodzkiej papieskimi koronami. Ale także w tym roku parafia przeżywa wyjątkowy czas. - Cieszymy się, że nasz Kościół mrzygłodzki 350 lat temu stał się Domem Bożym i miejscem spotkania człowieka z Bogiem dla tylu poko-leń. Serdecznie zapraszam wszystkich parafian i gości na uroczystości jubileuszu konsekracji naszej świątyni, które będziemy przeżywać 22 stycznia br. - mówi proboszcz. Uroczystościom przewodniczyć będzie abp Stanisław Nowak, odprawi Sumę o godz. 11.30, by podziękować Bogu, że ten Kościół, który jest naszym wspólnym domem.
Anna Wyszyńska
Sanktuarium w Myszkowie-Mrzygłodzie
Sanktuarium w Myszkowie-Mrzygłodzie


Wydawnictwo Strefa Kursów

Darowizna na stronę


Jeżeli uważasz, że strona
o Mrzygłodzie przedstawia jakąś wartość, przekaż dla administratora datek pieniężny.

Przekaż darowiznę

Przekaż darowiznę
Dziękuję za darowiznę,
z pewnością przyczyni się do rozwoju strony.