MRZYGŁÓD

dawniej miasto, dziś dzielnica Myszkowa

Get Adobe Flash player
Reklama

DRODZY PARAFIANIE 

XV rocznicę Koronacji Papieskimi Koronami naszej Matki i Królowej

W XV rocznicę Koronacji Papieskimi Koronami naszej Matki i Królowej zwracam się do Was parafianie - gorący czciciele Matki Bożej.

Najlepszym sprawdzianem naszego wewnętrznego życia jest miłość do Boga i do bliźniego. W realizacji tego przykazania miłości pomaga nam od wieków nasza Pani Mrzygłodzka. Termometrem zaś wiary każdego z nas jest życie zgodne z Przykazaniami Bożymi i troska o miejsca kultu i otoczenia naszego Sanktuarium.

W porozumieniu z Radą Parafialną i po rozpoznaniu potrzeb naszej Parafii ustalono plan działania na bieżący rok. Między innymi w trakcie remontu generalnego jest Plebania, zostały wymienione okna na dwóch poziomach, następuję wymiana instalacji kanalizacyjnej, wodnej i grzewczej oraz przygotowywane jest odwodnienie i ocieplenie budynku. Prowadzone są prace wykończeniowe przy domu pielgrzyma (wstawiono dotychczas 12 okien i drzwi jak również zostały zawieszone regały pod wystawę misyjną). Odnowiona została muszla - ołtarz polowy na naszej jurajskiej Kalwarii. Równocześnie prowadzone są prace przy uporządkowaniu wejścia do Kościoła od strony zachodniej. Na placu po wyburzonym budynku starej Organistówki wyremontowano ubikacje, wybudowano mur i prowadzone są pracę przy altance z kominkiem.

Na wszystkie te prace poniesiono już duże nakłady finansowe, aby je dokończyć niezbędne jest wsparcie parafian zarówno fizyczne jak i finansowe. Równocześnie dziękuję serdecznie wszystkim parafianom za dotychczasowe ofiary, które przyczyniły się do postępu rozpoczętych prac.

Niech Was nie opuszcza, wyprasza wiele łask dla naszych rodzin i prowadzi do Swojego Syna Nasza Pani - Matka Boża Mrzygłodzka.
 
Z darem modlitwy i kapłańskim błogosławieństwem, by nie brakło nikogo z Nas na uroczystościach odpustowych.
 
Proboszcz, Ks. Jacek Gancarek

Myszków-Mrzygłód, sierpień 2011

Wydawnictwo Strefa Kursów

Darowizna na stronę


Jeżeli uważasz, że strona
o Mrzygłodzie przedstawia jakąś wartość, przekaż dla administratora datek pieniężny.

Przekaż darowiznę

Przekaż darowiznę
Dziękuję za darowiznę,
z pewnością przyczyni się do rozwoju strony.